2010, ഒക്‌ടോബർ 22, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കൂട്ടം രക്ത ദാനം


ഇന്ന് ദുബായ്‌ അല്‍ വാസല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നമ്മള്‍ സംഘടിപ്പിച്ച രക്ത ദാന പരിപാടിയില്‍ 140ഓളം പേര്‍ പങ്കെടുത്തു. അതില്‍ 104 പേര്‍ രക്തം ദാനം ചെയ്തു

മലയാളത്തിലെ ഓണ്‍ ലൈന്‍ സൌഹൃയ കൂട്ടായ്മ ആയ "കൂട്ടം" രക്ത ദാന ക്യാമ്പ് ഇന്ന് ദുബായ്‌ അല്‍ വാസല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. രക്ത ദാന പരിപാടിയില്‍ 140ഓളം പേര്‍ പങ്കെടുത്തു. അതില്‍ 104 പേര്‍ രക്തം ദാനം ചെയ്തു

ദുബായിലെ കൂട്ടത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഒത്തു ചേര്‍ന്നാണ് ഈ സംരംഭം വിജയിപ്പിച്ചത്.

കൂട്ടം അഡ്മിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വളരെ നല്ല പ്രോത്സാഹനമാണ് ഈ ജീവ കാരുണ്യ

പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ മറ്റ് എല്ലാ കൂട്ടായ്മകള്‍ക്കും മാതൃകയാകുകയാണ് മലയാളിയുടെ ഈ സൗഹൃദം. റംസാന് ശേഷം

നാടിന്‍റെ നാനാഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ പിന്തുണയേകി. ദുബായിലെകൂട്ടം അംഗങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായി.


1 അഭിപ്രായം:

Shakeeb Kolakadan പറഞ്ഞു...

rakthadhanam jeevadhanam.....dhaivam anugrahikkum ningale...